- dit motormagasin på nettet i samarbejde med danske radiostationer

Hør motorprogrammet hver uge - klik hér og se hvordan

 

Forsiden Nyheder Biltest Motorsport Diverse Kort nyt

  

      

    


  

        


Martin Popilka står i spidsen for P1 Fuels revolutionerende CO2 neutrale syntetiske benzin.

CO2 neutral syntetisk benzin kan tankes i Berlin:

Nu er det op til politikerne


Af Søren Clauding – 18. januar 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kort tid er det i Berlin muligt for alle og enhver at tanke syntetisk CO2 neutral benzin. Det tyske firma P1 Fuels, som har udviklet den unikke teknologi, åbner i samarbejde SPRINT tankstationer i den tyske hovedstad særlige brændstofpumper, hvorfra den klimaneutrale benzin kan tankes. Siden er det op til politikerne at medvirke til at udbrede kendskabet og tilgængeligheden.

 

På et pressemøde i Berlin styrede P1 Fuels da også budskabet direkte mod den tyske regering, vel vidende hvor stor betydning det har, ikke mindst på grund af den velvoksne tyske bilpark, så hurtigt som muligt, at eliminere udledningen af CO2 fra bilkørsel.

 

I al sin enkelhed skabes P1 Fuels CO2 neutrale benzin ved at opsamle CO2 fra luften, og siden lade den indgå i fremstillingen af benzin som erstatning for den carbon, der i dag hentes op fra olieboringer overalt i verden.

 

Forbrændingsmotorer bliver klimaneutrale

Når de fossile brændstoffer (benzin og dieselolie) forbrændes i konventionelle forbrændingsmotorer (såkaldte ICE-motorer), udledes den klima-belastende CO2. Når man erstatter carbon fra fossile brændstoffer med carbon frigjort fra CO2 optaget fra luften, hvor den samme mængde CO2 indgår i den syntetiske benzin, som siden kommer ud af bilernes udstødningsrør, stiger mængden af CO2 i atmosfæren selvsagt ikke på grund af bilkørslen.

 

Og nok så vigtigt: Den syntetiske benzin kan ikke alene anvendes i nye biler med forbrændingsmotorer, den kan også bruges i samtlige de 1,5 milliarder biler med forbrændingsmotorer, som hver eneste dag året rundt belaster klimaet, fordi de kører på oliebasseret benzin.

 

Vedvarende energikilder

Den elektricitet, der er nødvendig til fremstilling af brændstoffet, herunder elektrolyse af brint, stammer udelukkende fra vedvarende energikilder. Det fossilfrie P1-brændstof overholder normerne ”EN ISO 228” og bevirker en CO2-reduktion på over 90 procent, når hele virkningskæden tages i betragtning (sammenlignet med brugen af fossile brændstoffer).

 

Selve anvendelsen af benzinen i forbrændingsmotorerne er helt CO2 neutral, men der anvendes energi til fx distribution og drift undervejs i forløbet, der ikke kan garanteres at være CO2 fri. Men det gælder også de konventionelle fossile brændstoffer, der eksempelvis transporteres fra alverdens oliebrønde til raffinaderier andre steder på Jorden og siden ud til tankstationerne.

 

I startfasen er produktionen af syntetisk benzin beskeden, fordi man naturligt nok ikke fremstiller mere end der kan aftages. Ikke desto mindre har man allerede nu flere millioner liter syntetisk benzin på lager, og med det C02-neutrale brændstof, der nu er tilgængeligt, kan fx den tyske regering straks omlægge driften af sin bilpark til klimaneutralitet - og dermed nå sine klimamål endnu hurtigere.

 

Politikerne kører fossilt

Isoleret betragtet er det nemlig mindre end fem procent af den tyske forbundsregerings bilpark, der i øjeblikket udelukkende drives af elektricitet. Langt de fleste kører hovedsageligt på benzin eller diesel fra fossile brændstoffer. Men nu kan de relevante offentlige myndigheder drive deres bilparker klimaneutralt ved hjælp af P1-brændstof fra i første omgang en udvalgt tankstation i Berlin.

 

Det er det aktuelle budskab fra P1 Fuels, men P1 Fuels har ambitioner om hurtigst muligt at kunne øge og effektivisere produktionen af CO2 neutral benzin, så flest mulige kan få gavn af den. Hér kommer politikerne på banen da ved, som man allerede gør det gennem subvention af elbils-salget, at reducere skatterne på den syntetiske benzin. Fuldt beskattet og ved produktion i små mængder er literprisen 5-6 Euro, altså ca. 40 kroner pr. liter. Alene ved at eliminere afgifterne vil prisen blive den halve, og gennem storproduktion vil den prismæssigt blive fuldt konkurrencedygtig med prisen på fossil benzin.

 

1,5 milliarder liter benzin om dagen

Der arbejdes som bekendt på flere fronter med henblik på at skabe mobilitet uden anvendelse af fossile brændstoffer. Fordelen ved den unikke fossilfri CO2 neutrale benzin er, at den kan bruges her og nu, og derigennem fra samme øjeblik, den måtte være distribueret overalt i verden, medvirke til at bremse CO2 udledningen fra Jordens oliekilder. Perspektiverne er næsten ubeskriveligt store, for hvis samtlige jordens 1,5 milliarder biler blot forbruger en enkelt liter benzin om dagen, svarer det til udslip fra 1,5 milliarder liter med tilhørende CO2 udledning. Og virkeligheden er nok, at forbruget i praksis er langt større.

 

Måske var det noget også for danske politikere at engagere Danmark i, parallelt med omdannelsen af vindkraft til lagringsmedier som brint.

 

Perspektiverne på den korte bane

Nu og her er der igangsat en vurdering med henblik på at optimere tilgængeligheden af syntetisk benzin: Noget så lavpraktisk som hvor skal den første P1 pumpe opstilles, så de tyske regeringskøretøjer skal køre mindst muligt for at tanke bilerne op, skal besluttes. Derpå tager det meget kort tid at igangsætte pumpen, og siden vil man se på hvor og i hvilket tempo andre stationer skal kunne levere den klimaneutrale benzin. I vores optik: Det kan ikke gå hurtigt nok, og det bør politikerne i Tyskland såvel som andre steder på Jordkloden vel også kunne indse.

Læs også:
Fossilt brændstof er problemet - ikke motorerne >>>

MINI Podcast:

Snak på engelsk med Benjamin Coyt, Sales and partnerships Representative, P1 Performance Fuels GmbH

Benjamin Coyt fortæller om baggrunden for P1 Fuels, perspektiverne og processerne bag virksomhedens unikke CO2 neutrale fossilfrie benzin.

Introduktion på danskP1 Fuels har udviklet den syntetiske CO2 neutrale benzin, som direkte kan erstatte fossilt benzin. Man kan oven i købet hælde den syntetiske benzin oven i tanken, hvor der i forvejen er konventionel fossil benzin og køre videre.


P1 Fuels har leveret benzinen til samtlige Rally1 biler i topkategorien i rally-verdensmesterskabet, bl.a. Fords Rally1 hybrid udgaven af Puma modellen. Siden vandt Toyota VM med samme slags benzin.


P1 Fuels har bl.a. udviklet og forbedret det CO2 neutrale brændstof dér, hvor det benyttes. Det har muliggjort en hurtig og præcis udviklingsproces.P1 Fuels blev i første omgang udviklet til motorsport, men den syntetisk benzin kan også bruges i hverdagen. Den store forskel på motorsports-benzin og hverdags-benzin er, at motorsports-benzin typisk giver lidt højere effekt og en renere forbrænding.

Motorsiden.dk udgives og redigeres af Søren Clauding

© Motorsiden: Søren Clauding. Kontakt