- dit motormagasin på nettet i samarbejde med danske radiostationer

Hør motorprogrammet hver uge - klik hér og se hvordan

 

Forsiden Nyheder Biltest Motorsport Diverse Kort nyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udenlandske biler, ikke mindst fra Volkswagen, er populære i USA, men amerikanerne forventer i sagens natur at de lever op til de gældende bestemmelser for forurening fra bilmotorer.


Ren besked om NOx og dieselmotorer


Af Søren Clauding – 25. september 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er næppe forbigået manges opmærksomhed, at Volkswagen koncernen har bragt sig i en uheldig situation pga. uregelmæssigheder omkring målingen af forureningen fra visse dieselmotorers udstødning. Men hvad betyder det egentlig for danske bilejere.

 

Hvis man ejer en bil, der er udstyret med et computerprogram i bilens motorstyring, som får dieselmotorer til at overholde forureningsgrænserne for de såkaldte kvælstofilter, når den bliver testet, så vil man opleve, at bilmotoren virker som den hele tiden har gjort.

 

Det ændres i sagens natur ikke, blot fordi man nu har fået at vide, at der er en uregelmæssighed. Det er muligt, at bilen forurener mere end man troede. Det er også muligt, at den ikke overholder de europæiske forureningsbegrænsninger, men det er i første omgang og i juridisk forstand producentens problem, ikke kundens.

 

De europæiske regler

Helt tilbage i 1992 indførte man i Europa de første ”EURO” normer for, hvad der kunne tillades af forurenende stoffer i bilers udstødning, og man begyndte at gennemføre de tilhørende målinger. Man har siden ikke blot målt mængden af CO2, men også kvælstofilterne, de såkaldte NOx’er, der er en del af udstødningens forurening og stærkt skadelige for menneskekroppen, samt forskellige andre skadelige stoffer.

 

Lovgivningen har hen ad vejen sat stadig skrappere grænser for den tilladte mængde af forurenende stoffer i udstødningen.

 

Seneste regler er fra 1. september i år

EURO normerne er som sådan en række tal og værdier, bilmotorer ikke må overskride, for at de kan blive godkendt, men det er ikke normalt tal, vi som forbrugere beskæftiger os med. (De allernyeste ”EURO 6 normer” gælder pr. 1. september 2015, siden januar 2011 var det ”EURO 5 normerne”, der gjaldt). Vi forventer naturligvis blot, at bilfabrikkerne overholder reglerne.

 

Vi forbrugere har til gengæld hæftet os meget ved udledningen af CO2, som øger drivhuseffekten, og så har vi den fordel, at jo mindre CO2 en motor udleder, jo længere kører bilen på literen. Det er en win-win situation: Vi forurener mindre (med CO2) og får flere kilometer ud af vores brændstof – og sparer dermed oven i købet penge på brændstofkontoen.

 

Med NOx er det omvendt

Sådan er det imidlertid ikke med NOx. Her gælder det som udgangspunkt, at jo mere NOx, man lader en dieselmotor udlede, jo længere kan man få den til at køre på literen. Altså: Længere på literen giver større forurening af NOx. Skal man begrænse indholdet af NOx i udstødningen, øges udledningen af CO2, man kører kortere på literen. Det er en rigtig ”øv-situation”. (Læs f.eks. vores artikel fra dette forår herom >>>)

 

VW problemstillingen handler om NOx, som der udledes mere af, når dieselmotoren bruges i dagligdagen end når den er i en testsituation. Det betyder i dagligdagen ingenting for CO2 udledningen og brændstofforbruget, at motoren udleder mere NOx end den må. Men det betyder noget for miljøet, for menneskers helbred og det er måske endda forbudt, hvis normtallene er overskredet.

 

Kan man så gøre noget ved de eksisterende motorer?

 

Det er spørgsmål, som ingeniørerne vil have ekstra meget travlt med at finde svaret på i den kommende tid, men man kan formentlig ændre på det computerprogram, der medvirke til at styre motoren. Problemet er, at hvis bilproducenterne ændrer på motorstyringen, så mængden af NOx i udstødningen reduceres, vil motoren måske, hvis bilen skal kunne køre ligeså langt på literen som hidtil, have færre kræfter.

 

Findes der ikke andre løsninger, er det værste, der tilsyneladende kan ske, at man må finde sig i mindre motorkraft. Det er godt nok ærgerligt, men det er jo ikke lige præcis livstruende (sådan som for store mængder NOx i udstødningen er det)…

Her er de europæiske NOx grænser gennem årene:


I 1992, EURO 1, var grænseværdien for udledning af NOx i dieselmotorer i personbiler 0,97 g/km.

I 1996, EURO 2, var tallet sænket til 0,70 g/km.

I 2001, EURO 3, var tallet 0,50 g/km.

I 2005, EURO 4, var tallet 0,25 g/km.

I 2011, EURO 5, var tallet 0,18 g/km.

I 2015, EURO 6, er tallet 0,08 g/km.

 

I USA er de gældende tal ca. 0,125 g/km, lidt afhængig af sammenligningen. EPA (US Environmental Protection Agency) opgør nemlig tallene lidt anderledes, men de er ikke meget forskellige fra de europæiske tal.

 

Som det fremgår, har den målrettede indsats båret frugt: EURO 6 normerne tillader under en tiendedel NOx i udstødningen i forhold til den tilladte mængde for 23 år siden.

 

Kilde: The Automobile Association og EPA.


Hvad har andre gjort?

En måde, hvorpå man kan reducere NOx, uden at det går ud over motorkræfter og giver dårlig CO2 udledning, er i dieselmotorer at tilføre AdBlue til udstødningen. AdBlue er en væske baseret på fortrinsvis Urea, den opfanger kvælstofilterne og forvandler dem til uskadelige stoffer.

 

Det er en teknik, mange producenter anvender til flere af deres biler, bl.a. PSA (Peugeot og Citroën), Opel, Toyota, BMW, Jaguar, KIA, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Renault, Ford og til visse modeller også Volkswagen selv. Det er en metode, man har anvendt til lastbiler i årevis, der nu også vinder indpas i personbilsmotorer. Udfordringen er hér, at styringen af AdBlue tilsætningen skal være meget præcis, hvis den skal virke, det stiller krav til producenterne, men det stiller så sandelig også krav til bilejerne, at foranledige at deres biler bliver korrekt serviceret.

 

Det er ikke det letteste her i verden, at opføre sig ansvarligt…


Opel anvender AdBlue i den nye 170-hestes dieselmotor, som bl.a. findes i den nye Insignia.

 

Citroëns 1,6 liters diesel, som bl.a. findes i Citroën C4 anvender også AdBlue. Tilsvarende motorer findes også hos søsterfirmaet Peugeot.

 

Brændstofpriserne i USA favoriserer benzin. Derfor er det vigtigt, at man både kører langt på literen og forurener mindst muligt, hvis amerikanerne skal køre dieselbiler. Det satte gang i hele forløbet omkring Volkswagens manipulation med NOx udledningen.

Motorsiden.dk udgives og redigeres af Søren Clauding

© Motorsiden: Søren Clauding. Kontakt