- dit motormagasin på nettet i samarbejde med danske radiostationer

Hør motorprogrammet hver uge - klik hér og se hvordan

 

Forsiden Nyheder Biltest Motorsport Diverse Kort nyt

  

      

    


  

        


Toyota Kenshiki Forum 2023:

Brint er fremtiden


- men Danmark halter håbløst bagefter


Af Søren Clauding – december 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er blot et par måneder siden, at det europæiske brint eventyr blev sat på standby – i hvert fald i Danmark. Det er nu ikke længere muligt, at tanke brint på en brintbil fra danske brint-stationer, for tankstationerne er lukket. Anderledes er det ude i Europa, hvor ikke mindst en fælles europæiske målsætning med tilhørende lovgivning i princippet tvinger Danmark til at etablere tankstationer på dansk grund.

 

At brint udgør et væsentligt energilagrings medium ud i fremtiden blev der ikke sået tvivl om ved det årlige Toyota Kenshiki Forum i Bruxelles først i december. Toyota er endda gået så langt, at Toyota Motor Europe står for at etablere en lokal forretningsenhed, Hydrogen Factory Europe. Den skal sikre en koordineret tilgang til kommercialisering af brintteknologi og -systemer - lige fra udvikling og produktion til salg og eftersalg.

 

Hydrogen Factory vil være ansvarlig for at producere et stigende antal brændselscelle systemer og støtte en voksende gruppe af kommercielle partnerskaber i overensstemmelse med virksomhedens strategi om, at opnå CO2-neutralitet i Europa inden 2040, i øvrigt ti år før Toyotas globale mål.

 

Store investeringer i de kommende år

Toyota forventer, at Europa vil være et af verdens største markeder for brint brændselsceller i 2030, med en stadig stigende efterspørgsel fra en bred vifte af mobilitets- og elproduktions programmer og projekter. Stigende investeringer og lovgivningsmæssige tiltag tilskynder oven i det til udvikling og markedsvækst.

 

Blandt investeringerne er 45 milliarder euro fra Europa-Kommissionens Green Deal, som vil blive foretaget inden 2027, og EU's transportinfrastrukturfond har tildelt 284 millioner euro - eller cirka en tredjedel af sit budget - til installation af brinttankstationer. Det var måske nærliggende for Danmark som nation selv at tage hånd om det ansvar, man har for at etablere en brugbar infrastruktur.

 

En nylig bekræftelse af direktivet om vedvarende energi (REDIII) kræver, at 42 procent af den brint, der bruges af industrien i Europa, kommer fra bæredygtige kilder inden 2030. Sammen med planerne om at bygge brinttankstationer med højst 200 kilometers mellemrum langs ”TEN-T-korridorer” (det transeuropæiske transportnetværk) placerer Europa sig automatisk i centrum for brintteknologien.

 

Toyota i førertrøjen

Toyota selv introducerede verdens første masseproducerede brintbil, Mirai, i 2015. Anden generation af brændselscelleteknologien debuterede i den næste generation af Mirai, der blev lanceret i 2020, og den blev også introduceret i den helt nye Toyota Crown i Japan tidligere i år, hvilket underbygger verdens største mobilitets koncerns engagement i brintdrevne personbiler.

 

Brændselscelle elektriske personbiler har en lang rækkevidde og hurtig optankning. Derfor udvider Toyota yderligere sin udvikling af lette erhvervskøretøjer. Og tidligere i år blev den første brintdrevne Hilux FCEV Prototype pick-up vist for første gang, og den var selvsagt også på show i Bruxelles. Prototypen er produceret af et Toyota-ledet konsortium i Storbritannien og viser, hvordan en brændselscelle i praksis kan indbygges i en pick-up. Da brint er let, kan man opnå højere nyttelast og trækkraft for lette FCEV'er sammenlignet med andre nul-emissions biler, fx regulære elbiler.

 

Toyota har i nogle år også integreret deres brændselscelle teknologi i tung transport og er for nylig gået ind på det strategiske lastbilmarked i Europa med brintdrevne lastbiler fra den franske producent Hyliko og den hollandske VDL Groep. Toyota vil selv bruge de brintdrevne VDL-lastbiler til at de-karbonisere sine egne logistikoperationer og derved sænke sit CO2 aftryk. Virksomheden udvider også sit partnerskab med Corvus i Norge til fx fremtidige skibe og fartøjer. Desuden vil den franske virksomhed for ren mobilitet, GCK, anvende Toyotas brændselscellemoduler til at konvertere dieselbusser til nul-emissions brintbusser.


Link til importørenToyota arbejder også med brint-drift i den tunge transport.

Læs vores prøvekørsel af Toyota Mirai hér >>>


Toyota Mirai 2022.

Toyota Hilux H2.

Kort om brintbiler:

En brintbil er en fuldt elektrisk bil, der producerer sin egen strøm. Det sker ved at lede brint gennem de såkaldte brændselsceller, der er katalysator i en kemisk proces, som skaber elektricitet til at drive bilen fremad. Den kemiske proces indebærer, at brint bliver forenet med ilt fra luften og skaber vand – som er brintbilens eneste ”udstødning”. Der er da også blot tale om ganske små mængder af vand.

 

Brint kan fra et moderne anlæg tankes op på få minutter. Det er den type af anlæg, der nu er sat på standby i Danmark, fordi ejerne ikke kunne få forretning ud af at sælge brint til det ganske beskedne antal brintbiler, der er solgt i Danmark.

 

Som bekendt har man i Danmark politisk satset ensidigt på konventionelle elbiler og derved sat sig ud over elbilernes begrænsninger. Derved er brintbiler blevet uforholdsmæssigt dyre og interessen for dem minimeret.

 

Fra Toyotas side har man i årtier udviklet det, der nu kaldes for næste generations brintbrændselscelleteknologi med markant forbedret ydeevne gennem længere livscyklusser og reducerede omkostninger.

 

Den nye brændselscelleteknologi, der efter planen skal sælges i 2026, vil levere en højere effekttæthed, og de nye brændselscellesystemer forventes at øge rækkevidden med 20 procent, mens tekniske fremskridt og øgede produktionsmængder forventes at bidrage til at reducere omkostningerne med mere end en tredjedel. Yderligere forskning ser desuden på potentialet for skalerbare brændselscellestakke med forskellige effektudgange og design af brændstoftanke med komplekse former, der er kompatible med køretøjer i forskellige størrelser.Brændselscellen i en moderne brintbil fylder ikke mere end motorblokken i en konventionel benzinbil.

I en Hilux H2 er brændselscellen anbragt i motorrummet.

Motorsiden.dk udgives og redigeres af Søren Clauding

© Motorsiden: Søren Clauding. Kontakt