- dit motormagasin på nettet i samarbejde med danske radiostationer

Hør motorprogrammet hver uge - klik hér og se hvordan

 

Forsiden Nyheder Biltest Motorsport Diverse Kort nyt

  

      

    


  

        


 

 

Toyota Kenshiki Forum 2022


Diversitet og inklusion styrker kundeforholdet - og bidrager til reduceret klimabelastning


af Søren Clauding - december 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangfoldighed, lighed og inklusion er begreber, der er oppe i tiden. De er så småt ved at finde vej ind i bilverdenen, dels fordi man er blevet opmærksom på vigtigheden af en nuanceret tilgang til kunderne, for det kan være afgørende for en virksomheds udviklingsmuligheder, dels fordi kunderne i kraft af en øget selvbevidsthed fordrer et engagement udover det, at sikre den bedst mulige løsning indbygget i det køretøj eller den mobilitetsmodel, den enkelte vælger i den aktuelle situation.

 

Allerede derigennem synliggøres nødvendigheden af, at engagere sig i kundernes individuelle og aktuelle behov. Det kan inkludere grundliggende holdninger til det at være menneske i en global verden, men i praksis gør det også løsningerne, ofte udtrykt gennem de enkelte bilmodeller, meget bedre for den enkelte, og derigennem bliver mangfoldigheden til vigtige konkurrenceparametre.

 

Mange års erfaring

Alt det har man i årtier været opmærksom på hos verdens største bilmærke og lidt på skift verdens største bilkoncern, Toyota. Allerede tilbage i slut 80’erne, hvor undertegnede besøgte Toyota Motorsport i Köln, fortalte daværende motorsportsdirektør, Ove Andersson om vigtigheden bag forskellighed i tilgangen til motorsports deltagelsen. Dengang var der medarbejdere fra 25 forskellige nationer repræsenteret direkte i Toyotas motorsportsindsats, som netop havde udmøntet sig i flere VM-titler i Rally.

 

Og nu, årtier senere, kunne Gerald Killmann (Senior Vice President – Research & Development and Purchasing) med stolthed fortælle, at Toyota Motor Europe i dag inkluderer medarbejdere fra ikke færre end 68 nationer. Altså også en medarbejderstab, der rækker langt ud over europæiske grænser og derigennem tilfører virksomheden en kolossal nuanceret tilgang til ikke mindst udviklingen af nye bilmodeller.

 

Diversitets-boost og øget kendskab

Men temaet i sig selv er af så stor vigtighed, at Toyota i forbindelse med Kenshiki Forum 2022 sidst i november åbnede for de resultater, man på kort tid har opnået under ledelse af canadieren Kylie Jimenez (Senior Vice President – People, Technology & Corporate Affairs), som i et par år har haft til opgave populært sagt ikke bare at tale om tingene, men også gennem konkrete handlinger, aktiviteter og planer at sikre, at de bliver ført ud i livet og får den ønskede betydning for virksomheden - og kunderne.

 

Det gjaldt på den ene side om, at booste en stadig større diversitet i organisationen, genspejlet i sammensætningen af medarbejderstaben og det alsidige input, som forskelligheden blandt medarbejderne bidrager med, men også om at udbrede kendskabet dertil hos kunderne og virksomhedens omverden med særlig fokus på de kundegrupper, for hvem selve den målrettede tilgang til mangfoldighed i organisationen har betydning for deres valg af mobilitets-leverandør.

 

Vigtig konkurrenceparameter

Man kan sige det sådan: Moderne biler er naturligvis forskellige, men der er mellem mange af bilfabrikkernes modeller et overlap af løsninger, hvor en vigtig konkurrenceparameter er virksomhedens “sjæl”. Den udtrykkes bl.a. i form af fabrikkernes holdning til mangfoldighed, uanset det handler om det helt grundliggende som kønsfordelingen, medarbejdernes nationale og kulturelle baggrund eller menneskers individuelle forskellighed, udtrykt i fx holdninger til kønnenes ligestilling, seksualitet og arbejdsforhold.

 

”Diversitet er af afgørende betydning for Toyota Motor Europes konkurrencedygtighed”, fortæller Kylie Jimenez. “Helt aktuelt har vi på mange markeder udfordringer med at rykke på kønssammensætningen af medarbejderne. Det er en særlig udfordring i visse kulturer, hvor man ikke er vant til ligestilling endsige er i stand til i den praktiske hverdag at håndtere lighed mellem kønnene. Men det handler også om andre grundliggende forskelle som fx alder, kulturel og etnisk baggrund, og seksualitet. Det stiller os overfor udfordringer, som vi arbejder målrettet på at afdramatisere ved at gøre dem til en naturlig del af det daglige hverdagsmiljø, men også ved at inkludere dem i hele udviklingsprocessen af vores produkter, der som bekendt rækker langt ud over blot det, at udvikle og sælge biler globalt.”

 

Kundefordelen

Som sådan har kunderne direkte fordel af Toyotas holdning til forskellighederne, til mangfoldigheden, ligheden og inklusionen og det vil få en stadig stigende betydning i de kommende år, simpelthen fordi bilvirksomheden har succes med projektet.

 

“Vi udbreder budskabet målrettet i alle hjørner af vores virksomhed, for mangfoldigheden har vist sig, at give os en i enhver henseende meget stor styrke,” fastslår Kylie Jimenez. “Det er helt centralt for Toyota, at skabe mobilitet og glæde for alle, og det opnår vi bl.a. ved at forene de utallige og ofte forskellige “mindset”, som findes hos medarbejderne i ethvert hjørne af organisationen. Det er så vigtigt for os, at det har fået en topprioritet i vores overordnede strategi, og vores ambition er, at Toyota i Europa bliver førende globalt indenfor mangfoldighed, ligestilling og inklusion.”

 

“Indsatsen har over de to sidste år haft som resultat, at andelen af kvindelige nyansatte hos Toyota Motor Europe er steget fra 36 til 45 procent,” fortsætter Jimenez. “Dertil kommer, at vi specifikt har haft fokus på andelen af kvinder, der begiver sig ind i de teknisk orienterede videnskabelige fagområder, som er grundliggende for vores produktudvikling. Faktisk er den kvindelige andel på det område i Europa kun 18 procent.”

 

Stolte og glade medarbejdere – og kunder

“Vi har også erfaret, at på grundskoleniveau er kun en fjerdedel af de kvindelige elever interesserede i de teknisk videnskabelige fag. Derfor arbejder vi målrettet på at skabe rollemodeller, der kan animere de helt unge kvinder til at søge den vej. Også det har givet øjeblikkelige resultater: I fjor var 37 procent af vores nye medarbejdere indenfor forskning og udvikling kvinder.”

 

Det er en proces, Toyota har sat i gang, vel vidende at opmærksomheden også omkring bæredygtig adfærd bestemt ikke er mindre hos kvinder end hos mænd, måske endda tværtimod. Ved at inkludere mangfoldigheden i de processer, der leder til fremtidige mobilitetsløsninger, i sagens natur med stor fokus på biler, forventer man på den ene side at kunne stå endnu stærkere i konkurrencen. Og på den anden side, måske endda vigtigst at alt, ved direkte gennem en bred folkelig forståelse og sympati også at kunne medvirke til at reducere belastningen af klimaet og oven i købet gøre det på en måde, som medarbejderne såvel som kunderne kan være glade ved og stolte over at være en del af.
Link til importørenKenshiki Forum har på få år udviklet sig til en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor Toyota Motor Europe på tværs af fabrikkens produkter og aktiviteter informerer bredt om, hvad der rører sig i den globale bilgigant.

Blandt talerne var Kylie Jimenez (Senior Vice President – People, Technology & Corporate Affairs) som foruden at forklare om værdien ved at inkludere begreber som diversitet, lighed og inklusion i virksomhedens overordnede strategi også havde fornøjelsen af den indledende præsentation af den helt nye Toyota Prius.

Kylie Jimenez.


Gerald Killmann (Senior Vice President – Research & Development and Purchasing) oplyste at ikke færre end 68 nationer var repræsenteret blandt medarbejder i Toyotas europæiske organisation.


Toyota producerer elbiler og biler med forbrændingsmotorer. Men verdens største bilmærke har også i 25 år været aktiv fortaler for hybridteknologien.

Man fastslår, at det indenfor en overskuelig fremtid fortsat ikke vil være muligt, CO2 neutralt at producere biler, der alene kører på elektricitet. End ikke hvis man ser bort fra klimaaftrykket fra produktionen af de store litium-ion batterier, vil man kunne udskifte de halvanden milliarder forbrændingsmotor-drevne biler, der kører rundt på Jordkloden anno 2022, med elbiler. Simpelthen fordi der tilgængeligt på Jorden alene er en brøkdel af de nødvendige råstoffer til at producere batterier udfra den nuværende teknologi.

Der arbejdes hos alle større bilfabrikker på at udvikle nye teknikker til batteri-produktionen, men det anses generelt for usandsynligt, at man indenfor den årrække, politikerne naivt melder ud at man efterfølgende ikke længere vil acceptere nye biler med forbrændingsmotorer, vil være bare i nærheden af den produktionskapacitet, som vil være nødvendig.

Til selvopladende hybridbiler og i et vist omfang også plugin hybridbiler anvendes kun beskedne mængder af bl.a. litium og kobolt. Bilerne bliver stadig mere effektive og forbruger stadig mindre energi, som oven i købet henad vejen vil kunne erstattes af CO2 neutrale brændstoffer som syntetisk benzin og brint.

Derfor er biler som den helt nye og 5. generation Prius PHEV både et alternativ til fuldt elektriske biler og et bidrag til at sprede forbruget udover flere forskellige energikilder. Hvis bilkøberne har tillid til, at hybrid-teknologien i de kommende år er den rette, og det afspejles i købet af hybridbiler, vil det have en væsentlig betydning for den fortsatte reduktion af CO2 udledningen. Den tillid vil bl.a. kunne opnås gennem en ansvarlig omgang med ressourcerne - herunder også den menneskelige ressouce, som verdens førende hybridbilproducent betjener sig af.

Motorsiden.dk udgives og redigeres af Søren Clauding

© Motorsiden: Søren Clauding. Kontakt