- dit motormagasin på nettet i samarbejde med danske radiostationer

Hør motorprogrammet hver uge - klik hér og se hvordan

 

Forsiden Nyheder Biltest Motorsport Diverse Kort nyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikbilledet overvåges konstant og ned i de allermindste detaljer af HERE's systemer. Billedet her er det helt store oversigtsbillede, der viser det sydlige Storbritannien, Nordfrankrig, Benelux landene og meget af Tyskland. Alle de data vil i fremtiden indgå i det datamateriale, der styrer en selvkørende bil.


 

Connected Car – BMW, HERE og i fremtiden


Af Søren Clauding – oktober 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frit oversat betyder ”connected car” ”den forbundne bil”. Det er et begreb, som i stadig stigende omfang anvendes af bilfabrikkerne, både om eksisterende biler og om fremtidige biler. Hvad det betyder i det enkelte tilfælde, er lige nu næsten ligeså unikt som den bil der omtales. Begrebets perspektiver giver imidlertid mere mening og sammenhæng.

 

Lige nu tales der mest om, at en bil er forbundet til internettet, enten via bilens eget telefonsystem eller via ejerens smart-telefon. Ejeren kan via bilens infotainment system udveksle velkendte informationer via velkendte apps, f.eks. kan der høres musik, sendes og modtages e-mails, sms’er, der kan ses videoer og man kan anvendes telefonens navigation i stedet for at bekoste indbygget navigation til bilen.

 

Men det rækker længere end det. Allerede nu kan man betjene visse bilers funktion via apps, der f.eks. kan åbne og låse en bil vha. smarttelefonen. Der kan udveksles data om bilens kørsels- og brugsmønster med værkstedet og som sådan er værkstedet bedre klædt på til, at stille den rette diagnose, når bilen skal til serviceeftersyn, hvorved man hurtigere kan foretage den nødvendige service og gennemføre de nødvendige reparationer.

 

Selvkørende biler

En række af de informationer, en bil kan opsamle, kan imidlertid anvendes til at komme tættere på autonome biler, altså biler, der kører selv. Det er et af de felter, der arbejdes på hos firmaet HERE i Berlin – en virksomhed, som har arbejdet med minutiøs digital kortlægning og i dag tilhører de tre tyske bilproducenter, BMW, Mercedes-Benz og Audi.

 

Årsagen til, at de tre virksomheder er gået sammen om det digitale kortarbejde, er erkendelse af, at der kan udveksles uendelig mange informationer mellem biler og de computere, der f.eks. kan analysere en aktuel trafiksituation og anvende den til at tilpasse selvkørende bilers styresystemer. Men det kræver optimalt, at alle biler er forbundne. Derfor: Jo flere, jo bedre, og måske netop i Tyskland, hvor den tætte trafiksituation ofte er kritisk for virksomheders og enkeltpersoners effektivitet, er der brug for flest mulige informationer.

 

Kørslen bliver mere komfortabel

Med henblik på komfortabel og effektiv styring af selvkørende eller semi-selvkørende biler vil kontinuerlig informationsstrøm mellem bilerne og de centrale styrecomputere via den digitale kortlægning med stor præcision kunne sikre, at bilerne ikke bare kører den rette vej, men også vælger den vej, der er mindst trafikeret og tid og miljømæssig optimal.

 

Via styringscomputere vil bilerne kunne bremse ned i god tid, uden ubehagelige opbremsninger, svinge af i tide, accelerere, når trafikforholdene tillader det og derigennem også optimere energiforbruget, så man alene anvender den nødvendige energi og derved forurener mindst muligt.

 

Der er ikke langt til, at biler i stor stil via et fælles netværk vil kunne køre helt førerløst og deres brugere f.eks. vil kunne lade bilerne finde en parkeringsplads efter at brugeren er steget ud, og siden vil kunne kaldes derhen, hvor brugeren befinder sig og siden forestå den videre transport.

 

Et sådan førerløst system vil i princippet også kunne inkludere førerløs taxikørsel eller delebilskørsel, som i sagens natur vil være langt mere fleksibel end vi oplever det i dag.


Selvkørende biler med og uden HERE

Den store forskel på selvkørende biler, der alene styres af radarer og kameraer og en bil, som inkluderer HERE's kortdata er, at bilen kan "se om hjørner". Den fodres med viden om den trafikale situation og kan som sådan se, hvad der befinder sig også udenfor kameraernes og radarernes synsvinkel, skjult bag lastbiler, vejsving og andre forhindringer.

HERE anvender kameraer på samme måde som Google, men da dataerne skal anvendes til trafikforståelse, er det andre data, der samtidig indsamles. Systemet hedder LiDAR og kameraet kan indsamle 700.000 3D data pr. sekund.

BMW samarbejder med HERE og har allerede haft udbytte af samarbejdet. Se videoen og få mere at vide.


 

Allerede den aktuelle generation af avancerede personbiler fungerer vha. omfattende elektronik.

Motorsiden.dk udgives og redigeres af Søren Clauding

© Motorsiden: Søren Clauding. Kontakt