- dit motormagasin på nettet i samarbejde med danske radiostationer

Hør motorprogrammet hver uge - klik hér og se hvordan

 

Forsiden Nyheder Biltest Motorsport Diverse Kort nyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biodiesel:

Miljøeffekt i en håndevending


Tekst: Søren Clauding - december 2006

Foto: Vivi Siiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieselolie som brændstof er blevet stadig mere populært i Danmark. Årsagerne er flere: Det er billigere end benzin, man kan køre længere på en liter, og med moderne motorteknologi oplever man motorer, der både er lydløse og endog særdeles trækvillige.

 

Men dieselolie er ikke bare dieselolie, Ikke mere i hvert fald. For hvor man hidtil alene har fremstillet dieselolie på grundlag den olie, man henter op af jorden, giver teknikken også mulighed for at fremstille dieselolie på grundlag af planter som f.eks. raps. Det er det, man kalder biodiesel.

 

C02 neutral

”Den væsentligste fordel ved biodiesel er, at det er C02 neutralt.” fortæller teknisk direktør hos Peugeot Danmark – en af de største på det danske marked for dieselbiler. ”Det vil sige, at når man bruger biodiesel, belaster man ikke ozonlaget og dermed øger man ikke drivhuseffekten. Det hænger sammen med, at de planter, man bruger til produktionen, optager samme mængde C02, som frigives, når det afbrændes i form af biodiesel. På samme måde er biodiesel, som fremstilles fra animalske produkter, iøvrigt også CO2 neutralt.”

 

En fordel yderligere, især for store dele af den vestlige verden, er brugen af biodiesel vil nedsætte afhængigheden af fossile brændstoffer og dermed afhængigheden af traditionel olieproduktion.

 

Reduktion på 78 procent

”Naturligvis medgår der energi til at fremstille biodiesel,” fortsætter Jens Andersen. ”Men i den proces udvikles der ikke nær så meget C02. Undersøgelser fra det amerikanske energiministerium har vist, at når man medregner produktionen opnår man samlet en reduktion på 78 procent.”

 

Det er naturligvis ikke muligt fra den ene dag til den anden at overgå fuldstændig til ren biodiesel. Men blander man biodiesel med fossil dieselolie, opnår man en også en reduktion af C02 udslippet – naturligvis afhængig af hvor meget man blandet i.

 

I Sverige har man imidlertid siden august i fjor hos Statoil kunnet købe den såkaldte biodiesel 15, hvor 15 procent af indholdet er baseret på biokomponenter. Bruger man et sådan brændstof, nedsættes udledningen af C02 fra bilens udstødning med cirka 15 procent.

 

Danmark henholdende

”EU's målsætning er, at biobrændstof allerede i 2010 skal udgøre 5,75 procent af brændstoffet i transportsektoren,” siger Jens Andersen. ”Foruden Sverige er man langt fremme også i Tyskland og Spanien. Men i Danmark er man henholdende, fordi man mener at reduktionen af C02 skal komme fra industrien.”

 

Forskellen er blot at i industrien vil det tage tid at indføre en ændring af produktionsanlæggene.

 

I bilproduktionen behøver man ingen ændringer, så i princippet kan man indføre et blandingsprodukt som i Sverige med få måneders varsel.

 

Hvorfor gør man så ikke det?

 

Prisen gør forskellen

”På grund af prisen,” mener Jens Andersen. ”Det koster nemlig omkring 75 øre mere at fremstille biodiesel med f.eks. 30 procent biokomponenter og 70 procent fossile komponenter – som er en realistisk og virkningsfuld blanding.”

 

Ingen tror, at de hårdt beskattede danske bilkøbere vil bidrage så meget til reduktionen af C02, at de ligefrem vil betale ekstra for det.


Motoren i testbilen er en helt almindelig 109-hestes Peugeot 1,6 HDi.

Med biodiesel kan vi skåne miljøet allerede om tre måneder, fortæller Jens Andersen, teknisk direktør hos Peugeot Danmark.


 

Derfor arbejder man i industrien i øjeblikket på at få overbevist politikerne om, at det er fornuftigt at nedsætte afgiften på biodiesel, sådan at det er staten og ikke den enkelte trafikant, der medvirker til at nedsætte C02 udslippet.

 

Men der er en anden ting også. Mange bilejere vil nok spørge, om deres motor tager skade af at køre med biodiesel. Mange kan utvivlsomt huske, at brugen af gas i stedet for benzin gav store problemer. Vil det nu ikke være det samme med biodiesel?

 

Biotest

For at belyse det spørgsmål har Peugeot i et samarbejde med Statoil udrustet et antal Peugeot 207 HDi med 109 hestes turbodieselmotorer og ladet dem køre på biodiesel i tre måneder. Også hér på Motorsiden har vi haft en sådan bil til rådighed i nogle dage.

 

Målet er naturligvis at dokumentere, at der ikke en nogen nævneværdig forskel. Det er sådan, at biodiesel faktisk smører en smule bedre end fossil dieselolie og dermed er holdbarheden også den samme. Det kan naturligvis ikke dokumenteres på 3 måneder, men man får en klar oplevelse af om der er mærkbar forskel på motorfunktionen.

 

Ingen forskel

Prøveturen viste, at det ikke var til at mærke noget, der bare lignede en reel forskel på motorgangen. Det er naturligvis et åbent spørgsmål, om staten skal bidrage til at opnå EU-målsætningen ved at nedsætte afgiften på biodiesel, så købsprisen for bilisten bliver den samme som for fossil dieselolie. Eller det er den enkelte bilist, der skal gøre det. Eller om politikerne finder andre løsninger.

 

Men et faktum er det, at hvis man blot fyldte biodiesel i tankstationernes dieseltanke, uden at fortælle det til nogen, ville der sandsynligvis ikke være nogen som helst, der ville opdage det – andet end måske vores efterkommere.

 


 

Peugeot og Statoils eksperiment.

 

Bilerne, der indgår i projektet er Peugeot 207 – altså den helt nye lille Peugeot, som blev lanceret i Danmark for få måneder siden. Motoren er en helt almindelig 109-hestes HDi motor, der er baseret på det såkaldte common-rail turbo princip, altså en ganske almindelig men helt moderne dieselmotor.

 

Dieselolien var sammensat af 30 procent ren biodiesel, der indeholder 30 procent dansk rapsolie. Udledningen af C02 fra Peugeot’ens dieselmotor er 30 procent lavere end hvis den kørte på almindelig fossil dieselolie.

 

Foruden Motorsiden har en række teknikere og visse andre journalister haft lejlighed til at prøvekøre bilerne. Resultatet af de tilbagemeldinger, som Peugeot har modtaget fra Motorsiden og de øvrige, der har kørt bilerne, vil vi snarest muligt fortælle om.


Den første test viste ingen mærkbar forskel i driften - men C02 udslippet blev reduceret med 30 procent.

Motorsiden.dk udgives og redigeres af Søren Clauding

© Motorsiden: Søren Clauding. Kontakt